Metody specjalne

PNF
PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie. Podstawy koncepcji opierają się na fizjologii rozwoju ruchowego człowieka. Podczas terapii uczymy ruchu, który jest odtwarzaniem utraconej funkcji. Ćwiczenia wykonywane przebiegają trójpłaszczyznowo, są bardzo podobne do czynności dnia codziennego. Do tego dają możliwość wykorzystania jak największej ilości mięśni w danym łańcuchu mięśniowym. Według zasad PNF terapia ma być bezbolesna oraz funkcjonalna, zgodna z potrzebami konkretnego pacjenta i wzorowana na naturalnych ruchach.

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a
Jest to metoda leczenia w której po przez zaproponowany wywiad i badanie funkcjonalne uzyskujemy kompletne informacje na temat badanego pacjenta.
W metodzie mamy wszystkie symptomy i objawy „skatalogowane” w formie
„wzorca klinicznego” który jest szczególnym zachowaniem się zaburzeń lub całej grupy zaburzeń. Dla wszystkich obrazów klinicznych metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie.

Najczęstsze techniki stosowane w Medycynie Ortopedycznej wg Cyriax’a:
- głęboki masaż poprzeczny,
- mobilizacje/manipulacje(wg domorosłych terapeutów zwane „kręgarstwem”, „nastawieniami”),
- naciąganie torebki stawowej,
- trakcje.